Đăng nhập :
Quên mật khẩu
Tạo tài khoản

Danh mục Công nghệ thông tin

Tạo Internal Link và Backlink cho người mới học SEO

Tạo Internal Link và Backlink cho người mới học SEO

08.08.2015 bởi ddhiep
94 lượt xem
Video hướng dẫn Update lên Windows 10 từ Windows 7, Windows 8

Video hướng dẫn Update lên Windows 10 từ Windows 7, Windows 8

07.08.2015 bởi admin
5,059 lượt xem
Hướng dẫn crack và patch một phần mềm bất kì

Hướng dẫn crack và patch một phần mềm bất kì

15.03.2015 bởi hue_nguyen
6,499 lượt xem
Hướng dẫn sử dụng phần mềm proshow producer

Hướng dẫn sử dụng phần mềm proshow producer

14.03.2015 bởi vknyckp
1,779 lượt xem
Bài giảng 32: phân tích hồi qui tuyến tính, phần 3 (phân tích residuals)

Bài giảng 32: phân tích hồi qui tuyến tính, phần 3 (phân tích residuals)

15.04.2014 bởi bnbich
2,702 lượt xem
Bài giảng 31: phân tích hồi qui tuyến tính, phần 2 (phân tích phương sai)

Bài giảng 31: phân tích hồi qui tuyến tính, phần 2 (phân tích phương sai)

15.04.2014 bởi bnbich
3,311 lượt xem
Bài giảng 30: Giới thiệu mô hình hồi qui tuyến tính (linear regression model), phần 1

Bài giảng 30: Giới thiệu mô hình hồi qui tuyến tính (linear regression model), phần 1

15.04.2014 bởi bnbich
2,434 lượt xem
Bài giảng 28: kiểm định Ki bình phương cho 2 biến

Bài giảng 28: kiểm định Ki bình phương cho 2 biến

15.04.2014 bởi bnbich
4,195 lượt xem
Bài giảng 27: giới thiệu phương pháp kiểm định Ki bình phương (Chi-square test)

Bài giảng 27: giới thiệu phương pháp kiểm định Ki bình phương (Chi-square test)

15.04.2014 bởi bnbich
4,087 lượt xem
xem thêm

Danh mục video